Verhaal: de Cocon

Een man vond op een dag een cocon van een  vlindersoort. Hij nam hem mee en legde hem op een warm plekje waar hij elke dag kon zien of er iets gebeurde.

Een aantal dagen later ontstond er een kleine opening en bleef de man urenlnag kijken hoe de vlinder moeite moest doen om zijn lichaam door de kleine opening te worstelen. Op een gegeven moment leek er geen vooruitgang meer in te zitten.

Het leek alsof de vlinder zo ver gekomen was als hij kon en nu niet meer verder kwam.
Dus besloot de man de vlinder te helpen. Hij pakte een schaartje en voorzichtig knipte hij de opening van de cocon groter. De vlinder kwam er toen gemakkelijk uit, maar had een opgezwollen lichaam en verschrompelde vleugels.

De man bleef de vlinder lange tijd in de gaten houden. Hij verwachtte dat de vleugels elk moment groter konden worden zodat ze het lichaam konden dragen, en dat  het lichaam vanzelf kleiner zou worden.

Geen van beide gebeurde. Sterker nog, de vlinder kroop de rest van zijn leven rond met een opgezwollen lichaam en verschrompelde vleugels en was nooit in staat om te vliegen.

Toen de man jaren later een boek aanschafte over vlinders, vond hij de soort die hij had meegenomen en in zijn goedheid had willen helpen. Vlinder Cocon

Daar las hij dat de vlinder door zijn worsteling door de kleine opening in de cocon in staat werd gesteld het vocht in zijn lichaam in zijn vleugels te persen, zodat deze sterk konden worden en hij klaar was om te vliegen zodra hij zich bevrijd had van de cocon.

Soms zijn worstelingen precies datgene wat we nodig hebben in ons leven.  Misschien zouden we zonder deze worstelingen onze kracht nooit leren kennen en 'kreupel' zijn.

We zouden nooit kunnen vliegen!